Zasady zgłoszeń

  • Aby zgłosić się na kurs należy przesłać formularz zgłoszeniowy zamieszczony w szczegółowej informacji o kursie.
  • Po przesłaniu zgłoszenia należy dokonać wpłaty zaliczki (jeśli jest wymagana) lub całości wpłaty (najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem szkolenia).
  • O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz kolejność wpłat.
  • Organizację szkolenia potwierdzamy ostatecznie drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
  • Szkolenie odbywa się pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:

fiteria    logo pztp 2 tr nat

FitessInfo 40 logo

blackroll biernat logo CMYK v2 white

images