507 920 092   739 08 48 59

Szkolenie

Powerlifting Troubleshooting z Markiem Reifkindem

7 czerwca 2019 (9.00-17.00)

Wrocław

Mark Reifkind

Szkolenie

Powerlifting Troubleshooting z Markiem Reifkindem

Termin

7 czerwca 2019 (9.00-17.00)

Miejsce

Wrocław

Prowadzący

Mark Reifkind

Tematyka

trójbój, martwy ciąg, przysiad, wyciskanie na ławce

Cena

  • 790 zł (zaliczka 500 zł płatna po przesłaniu formularza zgłoszeniowego, pozostała część kwoty płatna na tydzień przed szkoleniem)
  • przy zgłoszeniu na 2 szkolenia z Markiem Reifkindem cena 740 zł / szkolenie
  • przy zgłoszeniu na 3 szkolenia z Markiem Reifkindem cena 690 zł / szkolenie

Opis

Specjalne warsztaty dla zawodników i pasjonatów trójboju siłowego jak i sportów siłowych.

program

  • Poprawianie błędów w technice i stylu poszczególnych uczestników
  • Dobranie ustawienia do boju w zależności od budowy ciała u uczestników, oraz wynikające z tego korekcje i strategie treningowe
  • Szukanie najlepszej dźwigni w każdym ruchu zależnej od typu budowy i techniki
  • Wyszukiwanie słabych stron, dobieranie właściwych ćwiczeń korekcyjnych
  • Porównanie programów treningowych: klasycznego i nowoczesnego programowania hipertrofii pod treningi siłowe

Prowadzący

Mark Reifkind

Mark trenuje, startuje, prowadzi zawodników i studiuje sporty siłowe, wytrzymałościowe jak i ruch od ponad 40 lat.

Był zawodnikiem i trenerem gimnastyki dla reprezentacji USA, startował w zawodach wytrzymałościowym na dystansach ultra, zajmował się kulturystyką i trójbojem siłowym, prowadził także zawodników w tych sportach, w tym reprezentację USA kobiet w trójboju.

W gimnastyce ucierpiał od poważnej kontuzji i przez lata szukał i eksperymentował z różnymi sposobami na szybszą regenerację i zmniejszenie ryzyka kontuzji. Mark był jednym z pierwszych trenerów w USA, którzy wykorzystywali wałki do auto-masażu oraz technik auto-rozluźniania powięziowego.

Mark odkrył kettlebell oraz zaczął uczyć się od Pavla Tsatsouline’a w 1998 roku i ma obecnie rangę Master Instructor w StrongFirst.

Od 1998 roku pracuje także pełno etatowo jako trener personalny, naucza i prowadzi wykłady na całym świecie. Wraz z żoną Tracy stworzyli stronę giryastrength.com.

Lokalizacja

Wrocław

Formularz zapisu

Dane do faktury (jeśli inne niż dane osobowe):

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych teraz i w przyszłości przez firmę Kami z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kasztanowej 3a.


* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres email.
Informacje dotyczyć będą oferty firmy Kami. Można z nich zrezygnować w każdym czasie.

• Administratorem danych osobowych jest firma Mar Mał z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 52B/4 • Dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do realizacji umowy świadczenia usług szkoleniowych, a w razie wyrażenia zgody również w celach marketingowych. • Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. • Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury ujawniane mogą być firmie realizującej obsługę księgową. • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta. • Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: szkolenia@kondycja.edu.pl • Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w szkoleniu.

Zamknij Menu