739 08 48 60   739 08 48 59

Szkolenie

Żywienie i suplementacja w sporcie i wsparcie regeneracyjne organizmu sportowca

2 lutego 2019

Wrocław

paweł szewczyk

Szkolenie

Żywienie i suplementacja w sporcie i wsparcie regeneracyjne organizmu sportowca

Termin

2 lutego 2019

Miejsce

Wrocław

Prowadzący

Paweł Szewczyk

Tematyka

żywienie, dietetyka, żywienie w sporcie, żywienie w sporcie

Cena

 • 290 zł

Dla grup min. 3-osobowych niższa cena. Prosimy o kontakt na adres szkolenia@kondycja.edu.pl

 

 

Opis

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane z żywieniem, suplementacją i regeneracją w sporcie.

Kursant powinien posiadać podstawowe informacje z zakresu biochemii i fizjologii człowieka

Program:

Żywienie sportowca

 • Sport i rekreacja – co je łączy a co dzieli?
 • Rola białka w diecie osoby aktywnej
  • Podstawowe funkcje protein w organizmie
  • Zapotrzebowanie na białko zależnie od dyscypliny
  • Odpowiednia parcelacja białka i ilość protein w posiłku
  • Frakcje białkowe i ich zastosowanie w komponowaniu jadłospisu
 • Rola węglowodanów w diecie osoby aktywnej
  • Podstawowe funkcje węglowodanów w organizmie
  • Zapotrzebowanie na sacharydy zależnie od dyscypliny
  • Rodzaje węglowodanów i ich zastosowanie w żywieniu sportowca
  • Dożywianie węglowodanowe w czasie wysiłku – czy żele i napoje sportowe to konieczność?
  • Produkty rekreacyjne w diecie sportowca – czy znajdą zastosowanie? Omówienie jadłospisów
 • Rola tłuszczów w diecie osoby aktywnej
  • Podstawowe funkcje tłuszczów w organizmie
  • Zapotrzebowanie na tłuszcze zależnie od dyscypliny
  • Rodzaje kwasów tłuszczowych – wpływ na zdrowie i formę sportową, źródła i zastosowanie
  • Czy istnieje „minimum tłuszczowe” u osoby aktywnej?

Suplementacja w sporcie

 • Definicja suplementu, różnice między suplementem a lekiem
 • Zapoznanie z kategoryzacją suplementów – omówienie grup, bezpieczeństwa i zastosowania poszczególnych związków, kryteria oceny dowodów naukowych
  • Termogeniki – opis substancji dostępnych na rynku, zastosowanie, skuteczność, bezpieczeństwo stosowania
  • Odżywki białkowe – rodzaje, jakość i zastosowanie
  • Napoje sportowe – rodzaje, zasadność stosowania, zastosowanie praktyczne
  • Kwasy tłuszczowe omega 3 w sporcie – czy tylko aspekty zdrowotne przemawiają za olejem rybim?
  • Rekonwalescencja i prewencja urazów układu ruchu – czy istnieją suplementy godne uwagi?
  • Najnowsze doniesienia na temat „starych” suplementów – kreatyna i dwuwęglany

Regeneracja osoby aktywnej

 • Rola snu w fizjologii i poprawie formy sportowej
 • Higiena snu – jak prostymi zabiegami wzmocnić organizm?
 • Wpływ żywienia na sen i snu na sposób odżywiania
 • Suplementacyjne wsparcie snu i regeneracji – które związki mogą być przydatne i kiedy warto po nie sięgać?

Rzeczowe dyskusje i obalanie mitów związanych z żywieniem i suplementacją

Prowadzący

Paweł Szewczyk

Doktorant w Katedrze Gastroenterologii i Hepatologii UMW, magister dietetyki, trener personalny. Na co dzień praktykujący dietetyk sportowców zawodowych, amatorów  i osób o zwiększonej aktywności fizycznej, asystent na Wydziale Dietetyki PMWSZ w Opolu i wykładowca w Instytucie Psychodietetyki we Wrocławiu. 
Praca magisterska pt. „Miejsce suplementów i substancji dopingujących w sporcie i ich wpływ na układ pokarmowy” otrzymała wyróżnienie za ponadprzeciętną wiedzę i wkład pracy autora. 
Autor parudziesięciu artykułów branżowych publikowanych w prasie, m.in. w czasopismach Apetyt Na Zdrowie, Kulturystyka i Fitness, Magazyn Trenera, Dieta & Trening, Trainer oraz publikacji naukowych z zakresu suplementacji w sporcie i medycynie. Założyciel bloga szewczykpassion.wordpress.com. 
Uczestnik i prelegent wielu konferencji i szkoleń z terenu całego kraju.

Lokalizacja

Wrocław

Formularz zapisu

Dane do faktury (jeśli inne niż dane osobowe):

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych teraz i w przyszłości przez firmę Kami z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kasztanowej 3a.


* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres email.
Informacje dotyczyć będą oferty firmy Kami. Można z nich zrezygnować w każdym czasie.

• Administratorem danych osobowych jest firma Kami z siedzibą we Wrocławiu przy al. Kasztanowej 3a • Dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do realizacji umowy świadczenia usług szkoleniowych, a w razie wyrażenia zgody również w celach marketingowych. • Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. • Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury ujawniane mogą być firmie realizującej obsługę księgową. Dane osobowe ujawnione będą Centrum Sportu i Rehabilitacji Biernat z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 33, 10-243 Olsztyn• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta. • Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: szkolenia@kondycja.edu.pl • Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w szkoleniu.

Zamknij Menu