739 08 48 60   739 08 48 59

Szkolenie

Medyczny trening siłowy

27 października 2018 (11.00-17.00)

Wrocław

Piotr Bursiewicz

Szkolenie

Medyczny trening siłowy

Termin

27 października (11.00-17.00)

Miejsce

Wrocław

Prowadzący

Piotr Bursiewicz

Tematyka

urazy, kontuzje, fizjoterapia sportowa, rehabilitacja sportowa, trening siłowy, zapobieganie urazom

Cena

  • 490 

 

 

Opis

rening siłowy często sprzyja powstawaniu kontuzji i urazów. Przyczyny takiego stanu należy szukać w wielu czynnikach wśród których wyróżnia się: nieodpowiednie przygotowanie do treningu siłowego (zakres ruchu, stabilizacja, mobilność, etc.), brak autodiagnostyki i regularnego monitorowania własnego ciała, siły mięśniowej, etc., zaniedbanie w zakresie odpowiedniej rozgrzewki i kompensacji dedykowanej sportom siłowym. Często wprowadzenie niewielkich zmian przed, w trakcie i po treningu lub częściowa modyfikacja wykonywanych ćwiczeń może uchronić przed problemami i dolegliwościami narządu ruchu. Ponadto może wpłynąć na poprawę sprawności oraz wyników.

FORMA SZKOLENIA:

Część teoretyczna w bezpośrednim połączeniu z częścią warsztatową. Głównym elementem szkolenia będzie analiza przypadków ilustrujących dane zagadnienie oraz dobór i wykonanie ćwiczenia z uwzględnieniem prawidłowej techniki, obciążenia, omówieniem najczęstszych błędów, wskazaniem możliwych modyfikacji w celu ochrony narządu ruchu.

UCZESTNICY: trenerzy i instruktorzy sportu, trenerzy personalni, zawodnicy, studenci Akademii Wychowania Fizycznego, pasjonaci ruchu, osoby chcące trenować w sposób bardziej świadomy!

CEL:

  • Przekazanie Uczestnikom wiedzy z zakresu świadomego treningu siłowego w celu uniknięcia urazów podczas uprawiania sportów siłowych oraz zdobycia umiejętności postępowania w przypadku pojawienia się urazu.
  • Przekazanie Uczestnikom wiedzy z zakresu oceny postawy, siły mięśniowej, zakresu ruchomości oraz ogólnej sprawności fizycznej, a także umiejętności modyfikowania treningu siłowego.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników i form prowadzonych treningów siłowych.
  • Zwiększenie efektywności treningów.

Tematy poruszane podczas szkolenia:

  • Zapobieganie kontuzjom – kontuzje typowe dla sportów siłowych, metody opracowania rozgrzewki pod kątem zapobiegania kontuzjom, metody regeneracji okołotreningowej;
  • Wspomaganie treningu siłowego – punkt widzenia rehabilitanta sportowego – elementy treningu posturalnego, priopriocepcji, czucia głębokiego, siły eksplozywnej (trening plajometryczny), wyrównywanie zaburzeń mięśniowych – technika i metodyka wykonywania ćwiczeń;
  • System postępowania w urazach sportowych – zasady działania w przypadku wystąpienia kontuzji i urazu podczas treningu siłowego, trenersko-rehabilitacyjne SOS;

Przed szkoleniem uczestnik jest zobowiązany powtórzyć podstawowe wiadomości z zakresu anatomii.

*Organizatorzy przewidują II część szkolenia poświęconą treningowi siłowemu po kontuzji lub urazie, a także u osób z najczęstszymi schorzeniami układu ruchu.

 

Prowadzący

Prowadzenie: Piotr Bursiewicz

Piotr Bursiewicz Piotr Bursiewicz – rehabilitant i coach sportowy. Od 30 lat specjalizuje się w leczeniu schorzeń kręgosłupa oraz rehabilitacji sportowej, pourazowej, powypadkowej i pooperacyjnej. Uczestnik licznych kursów i szkoleń krajowych oraz międzynarodowych z zakresu terapii manualnej, osteopatii, chiropraktyki, terapii ruchem. Piotr Bursiewicz uzyskał kwalifikacje zawodowe z zakresu msażu sportowego i rehabilitacji sportowej ponad 30 lat temu. Od tego czasu stale obsługiwał zawodników różnych dyscyplin; biegaczy, wieloboistów, kajakarzy, pływaków, tancerzy, kulturystów i zawodników sportów walki. Odbył unikatowe szkolenia m.in. w RPA, Tajlandii, Niemczech, Czechach, Chinach, Norwegii. Brał czynny udział w 40 operacjach ortopedycznych, ponad 100 eventach sportowych, konferencjach, warsztatach i sympozjach. Jako były zawodnik i wielokrotny Mistrz Polski w pływaniu a w tym także rehabilitant sportowy wdrożył nowatorski system pracy z zawodnikami różnych dyscyplin opierający się na trzech kluczowych elementach: szczegółowej diagnostyce, indywidualnie dobranych zabiegach terapeutycznych i edukacji w zakresie świadomości ciała i autoterapii. Skuteczne połączenie tych elementów przyczyniło się do wyraźnej poprawy wyników i samopoczucia zawodników, a także zmniejszenia występowania kontuzji i urazów. Poskutkowało także dynamicznym rozwojem firmy, która obecnie mieści się w trzech siedzibach i dla której pracuje kilku wysokiej klasy specjalistów z zakresu fizjoterapii i sportu. Aktualnie, Piotr Bursiewicz, oprócz działalności terapeutycznej bierze czynny udział w międzynarodowych konferencjach sportowych, rehabilitacyjnych i radiologicznych. Prowadzi szkolenia i obozy o profilu sportowo-leczniczym. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa Mięsień i Więzadeł oraz komisji medycznej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. RehaBursiewicz jest oficjalnym partnerem m.in. Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Instytutu Grotowskiego.

Lokalizacja

CrossFit Black Star, ul. Komandorska 18, 53-343 Wrocław

Formularz zapisu

Dane do faktury (jeśli inne niż dane osobowe):

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych teraz i w przyszłości przez firmę Kami z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kasztanowej 3a.


* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres email.
Informacje dotyczyć będą oferty firmy Kami. Można z nich zrezygnować w każdym czasie.

• Administratorem danych osobowych jest firma Mar Mał z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 52B/4 • Dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do realizacji umowy świadczenia usług szkoleniowych, a w razie wyrażenia zgody również w celach marketingowych. • Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. • Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury ujawniane mogą być firmie realizującej obsługę księgową. • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta. • Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: szkolenia@kondycja.edu.pl • Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w szkoleniu.

Zamknij Menu