739 08 48 60   739 08 48 59

Szkolenie

Medyczny trening siłowy

27 października 2018 (11.00-17.00)

Wrocław

Piotr Bursiewicz

Szkolenie

Medyczny trening siłowy

Termin

27 października 2018 (11.00-17.00)

Miejsce

Wrocław

Prowadzący

Piotr Bursiewicz

Tematyka

urazy, kontuzje, fizjoterapia sportowa, rehabilitacja sportowa, trening siłowy, zapobieganie urazom

Cena

  • 490 

 

 

Opis

Trening siłowy często sprzyja powstawaniom kontuzji i urazów. Przyczyny takiego stanu należy szukać w wielu czynnikach wśród których wyróżnia się: nieodpowiednie przygotowanie do treningu siłowego (zakres ruchu, stabilizacja, mobilność, etc.), brak autodiagnostyki i regularnego monitorowania własnego ciała, siły mięśniowej, etc., zaniedbanie w zakresie odpowiedniej rozgrzewki i kompensacji dedykowanej sportom siłowym. Często wprowadzenie niewielkich zmian przed, w trakcie i po treningu lub częściowa modyfikacja wykonywanych ćwiczeń może uchronić przed problemami i dolegliwościami narządu ruchu. Ponadto może wpłynąć na poprawę sprawności oraz wyników.

FORMA SZKOLENIA:

Część teoretyczna w bezpośrednim połączeniu z częścią warsztatową. Głównym elementem szkolenia będzie analiza przypadków ilustrujących dane zagadnienie oraz dobór i wykonanie ćwiczenia z uwzględnieniem prawidłowej techniki, obciążenia, omówieniem najczęstszych błędów, wskazaniem możliwych modyfikacji w celu ochrony narządu ruchu.

UCZESTNICY: trenerzy i instruktorzy sportu, trenerzy personalni, zawodnicy, studenci Akademii Wychowania Fizycznego, pasjonaci ruchu, osoby chcące trenować w sposób bardziej świadomy!

CEL:

  • Przekazanie Uczestnikom wiedzy z zakresu świadomego treningu siłowego w celu uniknięcia urazów podczas uprawiania sportów siłowych oraz zdobycia umiejętności postępowania w przypadku pojawienia się urazu.
  • Przekazanie Uczestnikom wiedzy z zakresu oceny postawy, siły mięśniowej, zakresu ruchomości oraz ogólnej sprawności fizycznej, a także umiejętności modyfikowania treningu siłowego.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników i form prowadzonych treningów siłowych.
  • Zwiększenie efektywności treningów.

Tematy poruszane podczas szkolenia:

  • Zapobieganie kontuzjom – kontuzje typowe dla sportów siłowych, metody opracowania rozgrzewki pod kątem zapobiegania kontuzjom, metody regeneracji okołotreningowej;
  • Wspomaganie treningu siłowego – punkt widzenia rehabilitanta sportowego – elementy treningu posturalnego, priopriocepcji, czucia głębokiego, siły eksplozywnej (trening plajometryczny), wyrównywanie zaburzeń mięśniowych – technika i metodyka wykonywania ćwiczeń;
  • System postępowania w urazach sportowych – zasady działania w przypadku wystąpienia kontuzji i urazu podczas treningu siłowego, trenersko-rehabilitacyjne SOS;

Przed szkoleniem uczestnik jest zobowiązany powtórzyć podstawowe wiadomości z zakresu anatomii.

*Organizatorzy przewidują II część szkolenia poświęconą treningowi siłowemu po kontuzji lub urazie, a także u osób z najczęstszymi schorzeniami układu ruchu.

 

Prowadzący

Prowadzenie: Piotr Bursiewicz

Piotr Bursiewicz Piotr Bursiewicz – rehabilitant i coach sportowy. Od 30 lat specjalizuje się w leczeniu schorzeń kręgosłupa oraz rehabilitacji sportowej, pourazowej, powypadkowej i pooperacyjnej. Uczestnik licznych kursów i szkoleń krajowych oraz międzynarodowych z zakresu terapii manualnej, osteopatii, chiropraktyki, terapii ruchem. Piotr Bursiewicz uzyskał kwalifikacje zawodowe z zakresu msażu sportowego i rehabilitacji sportowej ponad 30 lat temu. Od tego czasu stale obsługiwał zawodników różnych dyscyplin; biegaczy, wieloboistów, kajakarzy, pływaków, tancerzy, kulturystów i zawodników sportów walki. Odbył unikatowe szkolenia m.in. w RPA, Tajlandii, Niemczech, Czechach, Chinach, Norwegii. Brał czynny udział w 40 operacjach ortopedycznych, ponad 100 eventach sportowych, konferencjach, warsztatach i sympozjach. Jako były zawodnik i wielokrotny Mistrz Polski w pływaniu a w tym także rehabilitant sportowy wdrożył nowatorski system pracy z zawodnikami różnych dyscyplin opierający się na trzech kluczowych elementach: szczegółowej diagnostyce, indywidualnie dobranych zabiegach terapeutycznych i edukacji w zakresie świadomości ciała i autoterapii. Skuteczne połączenie tych elementów przyczyniło się do wyraźnej poprawy wyników i samopoczucia zawodników, a także zmniejszenia występowania kontuzji i urazów. Poskutkowało także dynamicznym rozwojem firmy, która obecnie mieści się w trzech siedzibach i dla której pracuje kilku wysokiej klasy specjalistów z zakresu fizjoterapii i sportu. Aktualnie, Piotr Bursiewicz, oprócz działalności terapeutycznej bierze czynny udział w międzynarodowych konferencjach sportowych, rehabilitacyjnych i radiologicznych. Prowadzi szkolenia i obozy o profilu sportowo-leczniczym. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa Mięsień i Więzadeł oraz komisji medycznej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. RehaBursiewicz jest oficjalnym partnerem m.in. Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Instytutu Grotowskiego.

Lokalizacja

Wrocław

Formularz zapisu

Dane do faktury (jeśli inne niż dane osobowe):
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych teraz i w przyszłości przez firmę Kami z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kasztanowej 3a.

* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres email. Informacje dotyczyć będą oferty firmy Kami. Można z nich zrezygnować w każdym czasie.

• Administratorem danych osobowych jest firma Kami z siedzibą we Wrocławiu przy al. Kasztanowej 3a • Dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do realizacji umowy świadczenia usług szkoleniowych, a w razie wyrażenia zgody również w celach marketingowych. • Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. • Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury ujawniane mogą być firmie realizującej obsługę księgową. • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta. • Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: szkolenia@kondycja.edu.pl • Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w szkoleniu.

Zamknij Menu