739 08 48 60   739 08 48 59

Szkolenie

Tułów - baza do ruchu

8 grudnia 2018 (10.00-17.00)

Wrocław

dr Ryszard Biernat

Szkolenie

Tułów - baza do ruchu

Termin

8 grudnia 2018 (10.00-17.00)

Miejsce

Wrocław

Prowadzący

dr Ryszard Biernat

Tematyka

tułów, fizjoterapia sportowa, rehabilitacja, aparat ruchu, stabilizacja, oddychanie

Cena

650 zł (zaliczka 200 zł płatna po przesłaniu zgłoszenia)

 

 

Opis

Wszystko zaczyna się od oddychania i ustawienia (osadzenia) klatki piersiowej nad miednicą.
Tak w skrócie można opisać ideę szkolenia. Każdy pacjent, każda osoba ćwicząca powinna rozpocząć swoją przygodę z ruchem od sprawdzenia rytmu oddychania i umiejętności napięcia powłok brzusznych. Po ewentualnej korekcie dopiero można rozpocząć dalszą edukację. Liebenson wyraźnie stwierdza: leczenie bólów kręgosłupa rozpoczynamy od nauki oddychania. Chcemy zapoznać uczestników z dokładną techniką oddychania, pokazać typowe zaburzenia,
nauczyć ćwiczeń korygujących. Jak napiąć „brzuch” zabezpieczając kręgosłup i przeciwdziałać różnego rodzaju zaburzeniom. Jak rozpocząć ćwiczenia stabilizacyjne, jakie jest dzisiejsze spojrzenie na progresję ćwiczeń stabilizacyjnych i kiedy one są niezbędne. Po zrozumieniu i praktyce bóle kręgosłupa będą nam obce!

Prowadzący sugeruje aby przed szkoleniem powtórzyć sobie najważniejsze zagadnienia z anatomii i biomechaniki.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Program

Szkolenie skierowane jest do fizjoterapeutów oraz do trenerów interesujących się aspektami medycznymi w ich pracy z klientem.

1.    Oddychanie podstawą do stabilności, do każdego ćwiczenia
2.    Oddychanie I etapem do leczenia bólów kręgosłupa
3.    Oddychanie a postawa
4.    Oddychanie a świadomość
5.    Prawidłowy stereotyp oddychania
6.    Ocena stereotypu oddychania
7.    Zaburzenia stereotypu oddychania – przykłady
8.    Oddychanie i napięcie mięśni tułowia
9.    Ćwiczenia korygujące stereotyp oddychania i napięcia –  przykłady
10.    Przyczyny dysfunkcji stabilizacji tułowia
11.    Dewastujący sposób siedzenia i wstawania z krzesła – rekomendacje
12.    Mobility i stability w odniesieniu do kręgosłupa
13.    Historia i dzisiejsze spojrzenie na stabilizację
14.    Stopa a stabilizacja
15.    Psoas a stabilizacja – jak ćwiczyć psoasa
16.    Stabilizacja antywyprostna – przykłady ćwiczeń
17.    Stabilizacja antyzgięciowa – przykłady ćwiczeń
18.    Stabilizacja antyzgięciowa boczna – przykłady ćwiczeń
19.    Stabilizacja antyrotacyjna – przykłady ćwiczeń
20.    Stabilizacja globalna – przykłady ćwiczeń
21.    PLANK- ocena, przydatność
22.    Tzw. Silly stretches
23.    Manewr Valsalvy przy dużych obciążeniach

Prowadzący

dr Ryszard Biernat

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją w rehabilitacji ruchowej. W 2008 roku uzyskał stopień Doktora w zakresie rehabilitacji ruchowej. Odpowiadał za rehabilitację i odnowę biologiczną kadry Polski w piłce ręcznej mężczyzn, piłkarzy nożnych drużyn ligowych w ZEA, a także reprezentacji ZEA. Aktualnie konsultant ds. rehabilitacji drużyny siatkarskiej Indykpolu AZS UWM Olsztyn. Pracownik naukowo-dydaktyczny oraz wykładowca przedmiotów związanych z fizjoterapią w Centrum Rehabilitacji Ruchowej przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Wykładowca i instruktor dla terenerów i nauczycieli związanych z programem Siatkarskie Ośrodki Szkolne. Uznany w kraju specjalista od stawu kolanowego oraz barkowego.

Lokalizacja

CrossFit Black Star, ul. Komandorska 18, 53-343 Wrocław​

Formularz zapisu

Dane do faktury (jeśli inne niż dane osobowe):

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych teraz i w przyszłości przez firmę Kami z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kasztanowej 3a.


* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres email.
Informacje dotyczyć będą oferty firmy Kami. Można z nich zrezygnować w każdym czasie.

• Administratorem danych osobowych jest firma Kami z siedzibą we Wrocławiu przy al. Kasztanowej 3a • Dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do realizacji umowy świadczenia usług szkoleniowych, a w razie wyrażenia zgody również w celach marketingowych. • Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. • Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury ujawniane mogą być firmie realizującej obsługę księgową. Dane osobowe ujawnione będą Centrum Sportu i Rehabilitacji Biernat z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 33, 10-243 Olsztyn• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta. • Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: szkolenia@kondycja.edu.pl • Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w szkoleniu.

Zamknij Menu